Bize Ulaşın

Mevcut organizasyon yapısının analiz edilip, stratejiyi destekleyecek ideal yapı gözetilerek iş akışlarının çizilmesi, sektör kıyaslamasının yapılması ve boşlukların tespit edilmesidir. İş tanımlarının yazdırılması ya da gözden geçirilmesi ile tüm veriler ışığında Norm Kadro Çalışması gerçekleştirilir.

İş Analizi ve Norm Kadro Çalışmasının İçeriği Nedir?

  • İş akışlarının haritalanması 
  • Sahada analiz ve birebir görüşmelerin yapılması. 
  • İş tanımları için önce eğitim verilmesi, İK ekibi ile tüm çalışanlara tanımların yazdırılması, gözden geçirilmesi ve yönetim tarafından onaylanması. 
  • Son aşamada norm kadro tasarımı yapılması

İş Analizi ve Norm Kadro Çalışması Neden Gereklidir?

Firmalarda zaman zaman aksayan konular vardır. Bunlar ya fark edilmez ya da görmezden gelinir ancak sonucunda hangi sorunlar getireceği öngörülmez. Bu analiz, bunların tespiti ile tahmin edilmeyen kayıpları görmek için gereklidir. Yapılan işlerin akışını ve tutarlığını denetlemeyi sağlar. Ayrıca çalışanların sorumlukları ve iş amaçlarının belirlenmesi için de gereklidir. Görev ve sorumluluk alanların netleştirilmesi çalışan ortamında adaleti ve huzuru sağlar, böylece de iş verimliliği artar.

İş Analizi ve Norm Kadro Çalışması Yaptırmanın Faydaları Nelerdir?

  • Geleceğe dair doğru altyapıyı bugünden kurmak için ilk adımdır. 
  • Kurum süreçlerinde verimlilik sağlar
  • Kaynakları etkin kullanmaya yarar.
  • Doğru sayıda çalışan, doğru harcanan zaman ile hem verimlilik hem karlılık hem de çalışan memnuniyeti artar.