Teşvik Analizi

Türkiye’de 2019 yılı itibariyle 19 ayrı istihdam teşviki bir arada uygulanmaktadır. Pek çok işveren, hak kazandığı teşviklerden gereği gibi yararlanamadığı için SGK’ya yüksek tutarda prim ödemektedir.

Oysa SGK bildirgesi, yürürlükteki teşviklerin tamamı dikkate alınarak düzenlendiğinde, prim giderlerinde büyük tasarruflar sağlanmaktadır.

İstihdam Teşvikleri Analizi

 • Sosyal Güvenlik Teşvikleri
 • İşkur Teşvikleri
 • Ar-Ge, Tübitak ve Turquality Teşvikleri

İK Süreç Analizi

 • Performans Yönetimi
 • Ücret Yönetimi
 • Kariyer Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • İş Analizi
 • Motivasyon Yönetimi
 • Organizasyonel Gelişim

İş ve Sosyal Güvenlik Risk Analizi

İş ve Sosyal Güvenlik Risk Analizinin Amacı, firmaların personel çalıştırırken bilerek veya bilmeyerek yaptıkları hatalar ve/veya aldıkları riskleri ortaya koyarak süreç içinde bu riskleri ortadan kaldırmaya çalışmaktır.

Yapılan risk analizi neticesinde; risklerin ortaya konulması, düzeltme ve iyileştirmelerin yapılması için yol haritalarının belirlenerek aksiyonların alınması sağlanır.

Analizi yapılacak başlıca konular,

 • 5510 sayılı yasa ve ilgili mevzuata uygunluk analizi,
 • 4857 sayılı yasa ve ilgili mevzuata uygunluk analizi,
 • Muhasebe hesaplarındaki personel gider kayıtlarının denetimi,
 • Şirketin kullandığı özlük dosyaları, iş sözleşmeleri, yönetmelik ile her türlü belge ve formların uygunluk kontrolü,
 • İş müfettişleri ve SGK müfettişleri tarafından yapılan genel denetim benzeri tüm incelemelerin yapılması,