Bize Ulaşın

Firmanın tüm çalışanlarının işe girdiği ilk andan itibaren bordrolama süreçlerinde yasal mevzuata uygunluğun denetlenmesi ve olası risklerin tespit edilmesidir. 

Bordro Analizinde Hangi Denetimleri Yapıyoruz?

 • Personel işe giriş evraklarının kontrolü,
 • Özlük evraklarının kontrolü,
 • İş Göremezlik raporlarının SGK sistemine girişi/onaylanması ve puantaja alınmasındaki süreç kontrolü
 • Personel işe giriş-işten çıkış işlemlerinin SGK sistemindeki bildirim doğruluğunun kontrolü,
 • Engelli personelin indirim evraklarının kontrolü,
 • İşten çıkışı gerçekleşen personellerin evraklarının kontrolü, varsa gerekli ücret hesaplamalarının kontrolü (kıdem, ihbar, izin)
 • Yasal parametrelerin kontrolü,
 • Puantaj verilerine göre aylık düzenli hesaplanan ücret bordrolarının kontrolü,
 • Ek ödeme parametrelerinin uygulanma yönteminin doğruluk kontrolü, Ücret, Vergi ve SGK dışı kesintilerin (icra, avans, telefon limiti vb.) firma içi/dışı kaynaklarla (mahkeme kararı, muhasebe 196 hesaplar vb.) uyumluluğu ve kontrolü, Çalışanlara yapılan ayni veya nakdi ödemelerin yasal kontrolü,
 • Beyannamelerde bordroya ilişkin verilerin doğruluğunun kontrolü,
 • Yıllık izin formlarının kontrolü,
 • Yıllık izin takip sistemlerinde uygulama kontrolü,
 • İş Göremezlik raporlarının bordroya konu ediliyor ise kontrollerinin yapılması,
 • Fazla mesai tutarlarının doğru ve yasal uygunluk kontrolü,
 • Personel işe giriş/işten çıkış işlemlerinin yasal olarak uygun yapılıp yapılmadığı kontrolü,
 • MUHSGK bildirimlerinin kontrolü

Bordro Denetimi / Analizi Neden Gerekli?

Firmalar için hem kurum içinde tutulan hem de dışarıdan hizmet olarak alınan bordro süreçlerinin kontrol edilmesi oldukça yorucu ve iş yükü isteyen bir süreçtir. Olası cezaların önüne geçmek adına, firmanızın bordro hizmetlerini, kanuni hesaplamalarını ve evrakların doğruluğunu profesyonel bir ekiple detaylıca kontrol ediyoruz, varsa aksaklıkların hızlıca önüne geçebiliyoruz.

Bordro Denetimi / Analizinin Firmanıza Getireceği Faydalar:

 • Resmi dairelere bildirilmesi gereken evrakların doğru zamanda ve doğru tutar ile yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi,
 • Personel özlük evraklarında var olan eksiklerin tespit edilmesi
 • Tüm bordrolama ve özlük süreçlerinin kontrol ve doğruluğunun sağlanması
 • Bordroların İş Kanunu’na uygun yapılıp yapılmadığı kontrol ederek tüm olası cezaların önüne geçilmesi.