Bordrolama Hizmet Süreçleri

Firmanızın Bordro ve Özlük İşleri departmanından beklediğiniz tüm görevleri profesyonel, deneyimli ve uzman kadromuz ile yerine getirmekteyiz.

SGK ve İşkur

SGK işe giriş

SGK işten çıkış

Aylık SGK bildirgesi

İşyeri tescil ve kapanış

İşkur bildirimleri

Özlük Yönetimi

Bordro zarfları

Özlük dosyası

Kıdem hesaplama

İhbar hesaplama

Fesih bildirim

İş sözleşmesi

Çalışma belgesi

İbraname

İzin Yönetimi

Yıllık izin

Ücretsiz izin

İstirahat raporları

Doğum, ölüm, evlilik

Puantaj

Puantaj toplama veya aktarım

Bordro hesaplama

Sosyal yardımlar

Ek ödemeler

Ek kesintiler

Fazla mesai

Raporlama

İcmal

Detay bordro

Ünvan yada kişi bazlı maliyet

Departman yada işyeri bazlı maliyet

Teknik Bordro

Teknik Bordro; personelin iş başlangıcı yaptığı andan itibaren tüm yasal sürecin tarafımızca planlanması ve personelin işi sonlanana dek yürütülmesini kapsamaktadır.

Teknik Bordroda personellerin SGK dosyası sizde, tüm yasal süreç bizim kontrolümüzde yer almaktadır.

Dış Kaynak Kullanımı / Outsourcing

Firmanızın çalışan gücü ihtiyaçlarını, yasal hiçbir sorumluluk almadan üzerine bir de tasarruf ederek karşılamak güzel olmaz mıydı? İşte İnka olarak tam olarak bu hizmeti size sunmaktayız.

Bırakın İnka sizin yerinize personelinizin tüm bordro süreçlerini yürüterek iş yükünüzü azaltsın ve iş yapma gücünüze katkıda bulunsun!

Bordrolama Hizmetlerimizin Kapsamı

 • Tüm bordro işlemlerinin yapılması,
 • İşe giriş ve çıkış işlemleri, özlük dosyası evraklarının kontrol edilmesi,
 • Maaş haciz ve icra kesintileri takibi
 • Banka dosyasının hazırlanması
 • Bordro icmalinin hazırlanması,
 • Mali İşler’in istediği özel raporların hazırlanması,
 • Otomatik BES işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Tüm aylık prim hizmet bildirgelerinin hazırlanması ve SGK sistemine girilmesi,
 • SGK raporlarının sisteme işlenmesi ve takibinin yapılması,
 • SGK borcu yoktur yazılarının talep halinde “e-borcu yoktur” sistemi üzerinden alınması,
 • SGK işyeri açma/kapama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İş kazası bildirimlerinin yapılması
 • Yıllık izin takibinin ve hesaplamalarının yapılması, kişi bazlı izin mutabakatlarının gerçekleştirilmesi,
 • İşe iade davaları sonucu hesaplama ve ek-iptal bildirge işlemlerinin yapılması,
 • Talep halinde çalışanlara bordrolarının basılı ya da elektronik ortamda iletilmesi,
 • Yurtdışına çıkacak çalışanların vize evraklarının hazırlanması.
 • Bütçe dönemlerinde firmanın talepleri doğrultusunda maliyet raporlarının hazırlanması
 • Kıdem Yükleri, Yıllık izin Raporları ya da firmanın istediği özel raporlamalar

Bordro Süreç Danışmanlığı Operasyonel Proje Yönetimi

Dış Kaynak Kullanımı Hizmetlerimiz çerçevesinde, temel hizmetlere ek olarak; Kiralık Araç, Yakıt, Mobil Telefon, Gsm Hattı, Laptop, Mobil İnternet Data Hattı, Konaklama, Özel Sağlık Sigortası vb konularda ihtiyaç duyulan demirbaş yönetimi parametrelerinin tamamını müşterilerimiz için yönetiyor ve raporluyoruz.

Bordrolama Hizmetlerinin Faydaları

Maliyet Tasarrufu

İK departmanlarının, eğitim, üretim, uygun yazılım programları, kalifiye eleman ihtiyacını sağlayabilme gibi tüm bordro proseslerine harcanacak maliyeti ortadan kaldırır.

Verimlilik

Şirketler asıl iş alanlarına odaklanıp daha üretken projeler ile ilgilenebilir ve dolayısıyla verimliliklerini arttırarak yerel ve global marketlerde daha güçlü bir yer edinebilirler.

Hız

Firmamız, uzmanlarının çok geniş teknolojik olanaklara sahip olmaları sayesinde en karmaşık bordro işlemlerini dahi doğru ve tutarlı bir şekilde yerine getirirler.

Güvenlik

İşlenen bordrolar, üçüncü şahısların bilgi almalarının engelleneceği bir gizlilik içerisinde isteğinize ve iş yapınıza uygun bir şekilde size ulaştırılır.

Gizlilik

Bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak ücretlerin ve çalışanlara ilişkin kayıtların gizli tutulması sağlanır.

Raporlama

İsteğinize ve iş yapınıza uygun bordro raporlarını belirleme ve uygulama olanağına sahip olarak bordro aktivitelerinde karşılaşılabilecek sıkıntılı süreçleri önlemiş olursunuz.

Doğruluk

Konusuyla ilgili her türlü donanım ve deneyime sahip bir bordrolama firması, güncel mevzuat altyapısı ve desteğiyle olası bordro hatalarından kaynaklanabilecek gerek işçi-işveren gerekse yasal otoriteler nezdindeki tüm olumsuz süreçleri ortadan kaldırır.

Zaman Çizelgesi

Sizin belirleyeceğiniz puantaj, ödeme ve bordro kapanış tarihlerine göre oluşturulacak bir zaman çizelgesiyle bordro işlemlerinin yürütülmesi ve sorumluluğu bordroloma firmasına ait olacak, böylece kendi alanınızdaki çalışmaları huzurla yürütebileceksiniz.

Yasal Sorumluluk

Bordro prosesi içerisinde gerçekleştirilecek olan her türlü aktivitenin tüm yasal sorumluluğu, karşılaşılabilecek olan cezaların tazmin edilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hataların giderilmesi outsourcing firmasına ait olacaktır.

Güvenilirlik

Bordro aktivitelerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi, o departmana ait çalışanların verimliliğiyle doğru orantılıdır dolayısıyla bordrolama hizmeti almış olan bir firmanın bordro süreçleri elemanların hastalık izinleri, iş yerinin çalışmasının aksaması gibi olumsuz durumlardan etkilenmeyecektir.