İNKA ÇALIŞAN ADAYI 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Kişisel Veri Nedir? 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

2. Veri Sorumlusu Kimdir?

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla İnka Grup Organizasyon Reklam Turizm ve İnsan Kaynakları Dış Ticaret A.Ş. (ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve çerçevede işlenebilecektir. Konuya ilişkin detaylı bilgilere www.inkaik.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.

3. Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları Nelerdir?

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından, KVKK uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. 

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası, İmza, Kimlik Fotokopisi, Hareketli Hareketsiz Görüntü, Askerlik Bilgisi

Aktarım

Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, 
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • İş ve Denetim Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Denetimi, 
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, 
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, 
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
Yurtiçinde ve/veya Yurtdışında; İş Ortakları, Danışmanlar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel Hukuk Tüzel Kişileri ve Gerçek Kişiler, Avukatlar, Muhasebeciler.
Kişisel Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İkametgah Adresi, Herhangi bir afetten etkilenmiş adresinin/evinin olup olmadığı

Aktarım
Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, 
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • İş ve Denetim Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Denetimi, 
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, 
Yurtiçinde ve/veya Yurtdışında; İş Ortakları, Danışmanlar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel Hukuk Tüzel Kişileri ve Gerçek Kişiler, Avukatlar, Muhasebeciler.
Kişisel Veri Kategorisi

Mali Veriler

Ücret Bilgisi (Ücret Türü)

Aktarım
Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, 
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, 
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, 
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
Yurtiçinde ve/veya Yurtdışında; İş Ortakları, Danışmanlar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel Hukuk Tüzel Kişileri ve Gerçek Kişiler.
Kişisel Veri Kategorisi

Görsel ve İşitsel Veri

Mülakata ilişkin görüntü kayıtları, CCTV kameralar

Aktarım
Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi.
Yurtiçinde ve/veya Yurtdışında; İş Ortakları, Danışmanlar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel Hukuk Tüzel Kişileri ve Gerçek Kişiler.
Kişisel Veri Kategorisi

Eğitim Bilgisi

Okul, Eğitim Kayıtları,

Aktarım
Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, 
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
Yurtiçinde ve/veya Yurtdışında; İş Ortakları, Danışmanlar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel Hukuk Tüzel Kişileri ve Gerçek Kişiler.
Kişisel Veri Kategorisi

Referans Kontrol Bilgisi

Referans Kişi Mutabakatına Dair Veriler

Aktarım
Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, 
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, 
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.
Yurtiçinde ve/veya Yurtdışında; İş Ortakları, Danışmanlar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel Hukuk Tüzel Kişileri ve Gerçek Kişiler.

 

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi
Toplanma Yöntemi Elektronik, Fiziki, Başvuru Esnasında.
Hukuki Sebebi Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Kişisel verilerin işlenme amacı, verilerin aktarılma amacı ile paralellik göstermekte olup toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Şirket tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 1. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında Şirketimizin iş ortaklarına ve tedarikçilerine, internet sitesi ile kurumsal hesaplarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere ve bu doğrultuda amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak açık rızanıza istinaden, kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde (tarafınıza ait mail adresinin sunucusunun yurtdışında olması, Whatsapp veya Zoom üzerinden üzerinden görüşme sağlanması vs.) sunucuların bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Kategorisi Eğitim Bilgisi
Toplanma Yöntemi Elektronik, Fiziki, Başvuru Esnasında.
Hukuki Sebebi  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 
Kişisel Veri Kategorisi İletişim Bilgisi
Toplanma Yöntemi Elektronik, Fiziki, Başvuru Esnasında.
Hukuki Sebebi  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Kişisel Veri Kategorisi Görsel ve İşitsel Veri
Toplanma Yöntemi Elektronik, Başvuru Esnasında.
Hukuki Sebebi  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Kişisel Veri Kategorisi Referans Kontrol Bilgisi
Toplanma Yöntemi Elektronik, Fiziki, Başvuru Esnasında.
Hukuki Sebebi  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Çalışan adayının referans kişisinden açık rıza aldığına dair beyanı yahut yazılı paylaşımı.
Kişisel Veri Kategorisi Finans
Toplanma Yöntemi Elektronik, Fiziki, Başvuru Esnasında.
Hukuki Sebebi  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

5. KVKK m.11 Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 
Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.inkaik.com adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. 

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. 

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.