Bize Ulaşın

Çalışan deneyimini anlamak için gizlilikle yürütülen, çalışanlardan görüş toplama sürecidir. Nabız yoklamasıdır. Aynı zamanda memnuniyete ya da memnuniyetsizliğe etki eden faktörleri belirleyerek gelişimlerini takip etmektir.

Çalışan Memnuniyeti Anketinin İçeriği:

  • Çalışanların kurum ve kurumda çalışmaya ilişkin memnuniyet düzeylerini ve kuruma bağlılıklarını ölçümleyerek çalışanların bağlılıklarını artıracak aksiyonlarının planlanması,
  • Şirket içinde mevcut yapıyı analiz ederek fırsat ve tehditlerin saptanması,
  • Verimliliğin ve iş performansının artırılmasına yönelik gelişme alanlarının belirlenmesi,
  • Yapılan uygulamaların etkinliğini ölçmeyi sağlayan bu anketlerle, çalışan memnuniyetini ve bağlılığını arttırmak için en uygun eylem planlarının oluşturulmasını kapsamaktadır. 

Çalışan Memnuniyeti Anketi Neden Gereklidir?

Şirket içinde çalışanlar arasında günlük iş akışında zaman zaman mutsuzluklar ve tatminsizlikler oluşabilir, bunlar da çoğu zaman yönetimle şeffaflıkla paylaşılmaz, çözülmezse bir sorun olarak zamanla büyürler. Oysa bu duygu ve düşüncelerin yazıya dökülmesi ve yönetimin de bilgisi dahilinde olması şirket içinde daha sağlıklı bir iletişime zemin kurar. Doğru sorular sorulduğunda kurumsal kültürün de karnesi oluşur. 

Çalışan Memnuniyeti Anketi Yapılmasının Faydaları Nelerdir?

  • Firma personelinin görüş ve bakış açılarını gizlilikle ve aracısız aktarımına yarar. 
  • Kurumun İnsan Stratejisini oluşumuna katkı sağlar. 
  • İnsan Kaynakları departmanı ve insan kaynakları politikaları için yol haritasına katkı sağlar.
  • Üst yönetime karşı insan kaynakları yönetimi, politika ve uygulamalarındaki gelişim için destekleyicidir.
  • Çalışan deneyimini oluşturmak, bu deneyim için gereken altyapıyı sağlayarak tüm verilere ulaşmayı hedefler.
  • Çalışanlarda “kurumum beni dinliyor” algısını oluşturur.