Bize Ulaşın

İş Değerlendirme; kurum içerisindeki rollerin “iş yeterlilikleri” kapsamında analizi ve değer tespitidir. Ücret yönetimi ise iş değerlemesi yapılan rollerin genel piyasa şartlarına göre toplam kazanç paketi modelidir. Bu model içerisinde baz maaş ve yan fayda paket önerileri kurum bütçesi içerisinde belirlenir.

İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Hangi Aşamaları İçerir?

  • İş tanımları İK ekibi ile tüm çalışanlara yazdırılır, gözden geçirilir, yönetimce onaylanır. 
  • "Gradar" iş değerleme aracı ile web tabanlı objektif derecelendirilme yapılır. Bu aşamada rollerin tamamı danışmanlarca değerlemeye tabi tutulur. 
  • Kuruma ait tüm rollerin seviye/derece/kademeleri belirlenir, bu kademelere göre güncel ücret yapısı tasarlanır, bu politikanın kurum kültürüne uygun şekilde iletişim planı yapılandırılır.
  • Şirket organizasyon yapısına uygun olarak iş analizi ile rollerin iş büyüklüğü belirlenir. 
  • İş Mimarisi dediğimiz bu tasarımın devamında şirket içi denge, kariyer yolları, piyasa ücret verileri ve ekonomik gösterge girdilerini kullanarak adil ve rekabetçi bir sisteme dayanan ücret politikası oluşturulur. 

İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Neden Gereklidir?

Kurumun İK politikasının en kritik parçası doğru iş mimarisine sahip olmak ve adil bir ücretlendirme ile insan yönetimini kurgulamaktan geçer. Çalışanların adalet duygusunu hissetmeleri ve objektif bir İK politikasına tabi olmaları iş verimliliğini ve çalışan bağlılığını arttıracaktır.

İş Değerleme ve Ücret Yönetiminin Faydaları Nelerdir?

  • Adil, güncel ve objektif ücret yönetimi
  • Çalışanın kurumuna duyduğu güvenin tazelemesi & inşası 
  • İK'nın operasyonel yol haritasının çıkması 
  • Çalışanlar arası denge, kuruma duyulan güven, adil bir işveren politikasının oluşması