Bize Ulaşın

Kurumun beraber büyümesi ve gelişimi için, stratejik hedeflerle uyumlu kısa ve orta vadeli gelişim planı yapılması; kuruma ve sektöre özel önceliklere göre eğitim ve gelişim programlarının planlanmasıdır.

Kurumun öncelikleri ve gereken yetkinlikleri değerlendirilerek, çalışanların ihtiyaç analizi yapılır. Bu analizde sektöre özel teknik kabiliyetler araştırılır, kurumda eksik ya da riskli görülen başlıklar masaya yatırılır.

Eğitim İhtiyaç Analizinin İçeriği:

  • Kilit yönetici, konusunda uzman çalışanlarla anketler, birebir görüşmelerin yapılması. 
  • Yetkinlik bazlı mülakat ve sohbetlerle elde edilen bulguların ve şirket içi yapılmış performans değerlendirme/değerlendirme merkezi gibi uygulama sonuçlarına bakılması, 
  • Sektör dinamiklerinin, kurumun stratejik yol haritası ve yetkinlik modeli ile kıyaslanarak belirlenmesi
  • Kurumun insan stratejisi dahilinde, mesleki fonksiyonel beceriler ile kurum yetkinlik modeli kapsamında öncelik verilmesi gereken gelişim alanlarının tespit edilmesi kapsamında İK'ya yol haritası verilmesi

Eğitim İhtiyaç Analizi Neden Gereklidir?

Çalışanların bireysel önceliklerinin önem kazanması veya popular yaklaşımlardan etkilenip kurum olarak kolay olanı seçmek yerine gerçek ihtiyaca odaklanmak için gereklidir. 

Kurumun stratejik hedeflerini destekleyici gelişim sağlamak için bu ihtiyaç analizi gereklidir. Hem yönetimsel hem de çalışanları kapsayan eğitim ve gelişim ihtiyaçları genellikle şirket dışından danışmanların tespit edebildiği ve değerlendirdiği konulardır.  Bu ihtiyaçların tespit edilmesi ve bunu öncelikli bir konu haline getirip uygulamaya geçilme aşamalarında İNKA’dan destek alabilirsiniz.

Eğitim İhtiyaç Analizinin Firmalara Katkıları Nedir?

  • Rağbet gören konulardan ziyade gerçek ihtiyaç belirlenir.
  • Kurumun öncelikli ve gerçek konulara yatırım yapmasına olanak sağlar.
  • Bu analiz ile İK departmanı, eğitim ve gelişim programları tasarlayabilir veya dışarıdan satın alarak çalışan gelişim için gerekli İK uygulamalarını geliştirebilir.