Bize Ulaşın

Belirli süre için gerekli olan geçici iş gücü ihtiyaçlarını, tam zamanlı istihdama gerek kalmadan çözebilme imkânı sağlamaktadır. Bir çalışanın doğum veya askerlik izni sebebiyle ayrılması durumunda, mevsimlik tarım işlerinde, işletmenizin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak ihtiyaç duyulan işlerde, mal ve hizmetlerine olan talepte öngörülemeyen artış olması halinde, mevsimsel işler hariç dönemsel iş artışı olduğu zamanlarda, iş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde Geçici İş İlişkisi Yetki Belge Hizmeti ile personel ihtiyaçlarına yönelik çözümlerdir. 

Geçici İş İlişkisi (GİİYB) Hizmeti Hangi Süreçleri Kapsar?

 • Projeye uygun personel temini
 • Personelin proje süresince takibi, puantaj tutulması,
 • Bordro süreçlerinin takibi
 • Esnek insan kaynağı ile personel temini,
 • Personellerin aylık düzenli olarak puantaj verilerine göre ücret bordrolarının oluşturulması,
 • İş avansları, uzun vadeli borçlar, icra kesintisi vb. personel borçlarının takip edilmesi ve kesilmesi,
 • Yıllık izinlerin takip edilmesi,
 • Otomatik BES İşlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Aylık ücret bordrolarının personellere ulaştırılması
 • Masraf merkezli maliyet tablolarının hazırlanması
 • Faturalandırma ve ödeme süreçlerinin takibi
 • İşten çıkış işlemlerinin ve hesaplamalarının birlikte yapılması, gerekli belgelerin hazırlanması
 • Resmi kurumlara verilecek belgelerin yasal süresinde online olarak bildirilmesi,

Neden Geçici İş İlişkisi (GİİYB) Hizmeti Almalısınız?

Çeşitli nedenlerle geçici iş ilişkisi kurmak isteyen işletmeler belge sahibi kurumlardan hizmet almak durumundadır. Bu belge olmadan dönemsel yoğunluklarda personel temini yapılamamaktadır.

İşletmelerin dönemsel iş yoğunluklarında norm kadro artışı olmadan, ihtiyacına uygun personel temini sağlanması ve personelin operasyonel süreçleri, yasal süreçleri, had ekiş hesaplamaları gibi tüm süreçleri İNKA tarafından, yazılım desteğiyle hatasız ve akıcı şekilde yürütülmektedir. Dönemsel personele ihtiyaç duyduğunuz dönemlerde, ihtiyaçlarınızı (projeye ait tarih, görev yeri ve talep ettikleri personel özelliklerini) bizimle paylaşın, diğer süreçleri hiç düşünmeyin.

Geçici İş İlişkisi (GİİYB) Hizmeti Almak Size Ne Fayda Sağlayacak?

İşverenlerin kısa süreli ihtiyaç duyduğu iş gücü teminini, tam zamanlı istihdam olmadan çözebilmesi ile;

 • Maliyet ve zaman tasarrufu sağlaması sağlanır
 • İşverenin sorumluluğunun özel istihdam bürosunda olur, işveren risk almaz