Dış Kaynak Bordro Hizmeti

Müşterilerimiz için tam zamanlı veya dönemsel seçme yerleştirme ile personel hizmeti sunmanın yanı sıra, firmaların kullandıkları dış kaynakların bordro hizmetini de üstleniyoruz. 

Hizmet içeriğimiz:

  • Düzenli olarak personelin aylık puantaj verilerine göre ücret bordrolarının oluşturulması

  • İş avansları, uzun vadeli borçlar, icra kesintisi gibi personel borçlarının takip edilmesi

  • Yıllık izinlerin takip edilmesi

  • Otomatik BES İşlemlerinin gerçekleştirilmesi

  • Aylık ücret bordrolarının personellere ulaştırılması

  • Masraf merkezli maliyet tablolarının hazırlanması

  • Maaş ödemelerinin gerçekleştirilmesi

  • İşten çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması

  • Resmi kurumlara verilecek belgelerin yasal süresinde online olarak bildirilmesi