Teknik Bordro Hizmeti

İşletmelerin ana faaliyetlerine odaklanmalarını sağlamayı amaçladığımız bu hizmetimizle, bordrolama konusunda uzmanlık gerektiren işleri deneyimli ekibimizle yönetiyoruz. 

Hizmet İçeriğimiz:

  • Web tabanlı yazılımımız ile firma yetkililerine personele dair tüm işlemleri görüntüleyebilme ve raporlama yetkisi

  • Self Servis Portal ile bordro görüntüleme, avans ve yıllık izinlerin talep ve takip edilerek raporlanması

  • Çalışana ait aylık tüm puantaj işlemlerinin gerçekleştirilmesi

  • Otomatik BES İşlemlerinin gerçekleştirilmesi

  • Genel ücret maliyet tablolarının hazırlanması (çarşaf bordro)

  • Bordro icmallerinin hazırlanması ve raporlanması

  • Klasik Muhasebe Fişinin hazırlanması

  • Resmi kurumlara verilecek belgelerin yasal süresinde online olarak bildirilmesi

  • İşten çıkışı olacak personellerin iş kanununa göre hesaplamalarının yapılması ve gerekli belgelerin temini


MUHSGK VERİ UYUMLULUK HİZMETİ

MUHSGK sistemine kayıtlı personel isimlerinin eşleştirilmesi esnasında sıkça rastlanan karışıklıkları gidermek üzere geliştirdiğimiz bu hizmetimizle SGK sistemindeki uyumsuzlukları dijital olarak tespit edebiliyoruz. Doğru verilerin GİB sistemine daha hızlı aktarılmasına imkân tanıyan bu hizmetimizle iş ortaklarımızın işlerini kolaylaştırıyoruz.
 

AR-GE BORDRO HİZMETİ

5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında personel bordro işlemlerinin SGK ve VERGİ teşviklerinin mevzuatlarına uygun olarak, hatasız ve zamanında yürütülmesini sağlıyoruz.
 

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ TEKNİK BORDRO HİZMETİ 

Vakıf Üniversiteleri’nde görev alan akademik ve idari personele ait bordrolama süreçlerini, akademik mevzuata uygun şekilde yürütüyoruz.