Bize Ulaşın

Şirketlerin insan kaynakları stratejilerini daha verimli hale getirmek amacıyla mevcut insan kaynakları fonksiyonlarını inceleyerek analiz raporunun hazırlanmasıdır. Mevcut uygulamaları göz önüne alarak oluşturulan analiz raporu sonucu ile insan kaynakları fonksiyon ve politikalarının çalışanların verimliliğine ve organizasyonel yapının sürdürülebilirliğine katkı sağlanmaktadır.

İK Analizi (Check-up) Hangi Aşamaları İçerir?

  • Firmanın tüm insan kaynakları yönetimi ve süreçleri gözden geçirilir, analiz edilir.
  • İnsan kaynakları sistemine dair uygulamalardaki gelişim alanları ve yeni yöntemlerin uygulanabilirliği tespit edilir.
  • Sektörel uygulamalardan örneklerle kıyaslama yapılır 
  • Organizasyonel gelişime yönelik çözüm önerileri raporlanır.

İK Analizi (Check-up) Neden Gereklidir?

Firmaların belirlenmiş IK süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, iş dünyasında rekabet edebilmelerini sağlar. Etkinliğini ölçemeyen İK, güçlü ve gelişmesi gereken alanlarını tespit edemez. Farklı sektörler farklı kurumların yaklaşımlarını deneyimlemiş birikimimizle günceli ve pratik uygulamaları bu analizle harmanlıyor ve iyileştirmeleri sunuyoruz.

İK Analizi (Check-up) Yaptırmanın Faydaları:

  • Güncel insan kaynakları politikalarının uygulanması rekabet avantajı yaratarak işveren markası oluşumuna katkı sağlar.  
  • Çalışanları ile güvene dayalı ilişki kuran şirketlerde, çalışan deneyimi şirketin karlılığına direkt etki eder.
  • Etkin İK yönetimi, etkin çalışan yaratımını destekler.