Bize Ulaşın

Kurumun iş stratejisini destekleyici İK politikalarını oluşturma adımıdır. Yetkinlik modeli tasarımı yapılır, bu model tüm İK uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanır.

İK Eylem Planı ve Yetkinlik Modeli Oluşturma Hangi Aşamaları İçerir?

 • İnsan Kaynakları hedefleri kurumun bütününü destekleyecek şekilde yazılır. 
 • Hedeflere yönelik eylem planı oluşturulur. 
 • Gerekli insan kaynakları yapısı ve organizasyonu baştan yapılır.
 • İK operasyon planı içerisinde İşe Alım, Yetenek Gelişimi, İş Değerleme gibi tüm süreçlerde gerekli "Yetkinlik Modeli" tasarlanır. 
 • Ekipler bu modelin nerede nasıl uygulanacağına dair eğitimle desteklenir. 

İK Eylem Planı ve Yetkinlik Modeli Oluşturma Neden Gereklidir?

Firmalar tarafından belirlenen İnsan Kaynakları Yönetimi / İnsan Stratejisi’ni uygulamak için öncelik alanlarının tespit etmek için gereklidir. Bu öncelikleri kurum kültürü oluşumu ve sürdürülmesi için önemlidir. 

İK Eylem Planı ve Yetkinlik Modeli Oluşturmanın Firmalara Sağladığı Faydalar: 

 • Kurumun değer ve prensiplerine uygun çalışanların işe alınmasını destekler
 • Mevcut çalışanların gelişim planlarının bu modele göre yapılmasını sağlar
 • Sürdürülebilir organizasyonel gelişimi destekler.
 • IK politikası kişiden kişiye uyarlamak durumunda kalmaz, İK ekibinin yol haritası hazırdır. 
 • Çerçevesi belirlenmiş İK uygulamaları ile kurum çalışanlarına güven verir
 • Güven duyan çalışanın aidiyet duygusunu güçlendirir.