Bize Ulaşın

Firmanın vizyon, misyon, değerler ve prensiplerine odaklanarak stratejik planlama için yol haritası çalışmasıdır. İş stratejisinin oluşumu ile İnsan Kaynakları- İnsan Stratejisi oluşumuna doğru adım adım yol inşa edilir.

İş ve İnsan Stratejisi Oluşturma Hangi Aşamaları İçerir?

  • 1 günlük atölye çalışması ile şirket liderleri veya karar alıcılar ile atölye çalışması yapılmaktadır. 
  • Bu çalışma öncesinde sektöre özel veri toplanır, analiz ve hazırlık yapılır. 
  • Çalışma sırasında vizyon/misyon yazdırma, SWOT analizi, değerler tespiti, kültür oluşumu davranış örnekleri gibi interaktif uygulamalar danışmanlar tarafından gruba uygulanır. 
  • Tüm veriler yazıya dökülerek vizyon kitapçığı oluşturulur. Bu dokümanın oluşmasında birkaç tur ekiple sözlü/yazılı çalışmalar kapsam dahilindedir.

İş ve İnsan Stratejisi Oluşturmak Neden Gerekli?

Kurumun insan kaynakları politikasını oluşturmak için önce ‘İnsan Stratejisine’ karar vermek gerekir. Strateji oluşumu için de kurumun stratejik amacı, iş hedefleri ve vizyonu ile çerçeve belirlenmelidir.

İş ve İnsan Stratejisi Oluşturmak Firmanıza Ne Faydalar Sağlar?

  • Sürdürebilir bir kurum politikası için başlangıç noktasının belirlenmesi
  • Kurumun ana iş hedefleri ile hizalanmış bir insan kaynakları politikası kurgusunun oluşturulması
  • Mevcut insan kaynakları yapısı işlerliğinin analizi 
  • Belirlenen takvimde düzenli olarak IK profesyonellerine yaptıkları işlerde danışmanlık desteğinin verilmesi
  • Birbirinden bağımsız hareket etmeyen, tek bir kurum hedefi için uyumlamış birlikteliklerle tüm iş birimlerinin çok daha hızlanması ve geleceğe dair operasyonel verimliliğin inşa edilmesi