Bize Ulaşın

Yasal mevzuatın dinamik yapısının sebep olduğu karışıklığın önlenmesi için firmalara sağlanan profesyonel destek ve yasal süreçlerden doğabilecek riskleri azaltarak müşterilere sunulan çözümlerdir.

Firmaların geçmişe dönük olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna ve İŞKUR’a karşı olan sorumluluklarının mevzuat kapsamında yerine getirilip getirilmediğinin risk analizi kapsamaktadır. Firmaların geriye dönük mevzuat kapsamındaki evrakları incelenerek sonucunda tüm risklerin ortaya konulduğu detaylı bir rapor hazırlanarak firmaya sunulmaktadır.

SGK ve İŞKUR Risk Danışmanlığı (Denetimi) İçeriği:

 • Firmalara tam kapsamlı sosyal güvenlik danışmanlığı verilerek mevcut durumun analizi
 • Eksiklerin tespit edilmesi 
 • Çözüm yollarının gösterilmesi 
 • Güncel mevzuat değişiklikleri konusunda bilgi verilmesi
 • Eksiklerin tespit edilmesi 
 • Çözüm yollarının gösterilmesi 

SGK ve İŞKUR Risk Danışmanlığı (Denetimi) Neden Gerekli?

Sosyal Güvenlik Kanunu ve alt mevzuatın karmaşıklığı ve devamlı değişikliğe uğraması sebebiyle güncel olarak takip edilmediği durumlarda gerek Çalışma Bakanlığı gerek SGK tarafından yapılacak denetimlerde yüklü cezalarla karşılaşmanıza neden olabilir. 
İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı çalışma hayatımızı düzenlemekle beraber uygulamada karmaşık ve ikincil mevzuatla birlikte takip edilmesi zorlaştıkça, kritik ve doğru bilgiye olan ihtiyaç artmaktadır.
 
Firmalar İnsan Kaynakları ve Bordro bölümlerinde işinin ehli ekiplerle iş süreçlerini yönetebilmektedir. Ancak karmaşık mevzuat yapısı ve anlık gelişen olaylar normal iş akışının haricinde ek yük ve sorumluluk yaratarak yetkin personellerin bile tereddütte kaldığı sorunlara neden olmaktadır.
 
Sorunların meydana gelmesinden sonra danışmanlık almak yerine meydana gelecek sorunların öncesinde düzenlemeler yapılması ve anlık olaylara karşı çözüm üretilmesi hem iş akışını bozmayacak hem de ek iş yükünü önleyecektir.

SGK ve İŞKUR Risk Danışmanlığı (Denetimi) Faydaları Nelerdir?

 • Sosyal Güvenlik Danışmanlığı sayesinde meydana gelecek riskleri önceden ortadan kaldırabilirsiniz.
 • Çalışanlarınız ve kamuya karşı risklerinizi ortadan kaldırır.
 • Hizmet alan firma ile danışman arasında kurulacak bağ ile Mantıksal akıl yürütme, İletişim, Sonuç odaklılık ve ekip ile organize olunabilecektir. 
 • IK ve bordro birimlerinizin Sosyal Güvenlik mevzuatının tamamına hakim uzman ekibimizden destek almasını sağlayarak olası risk ve cezaların önüne geçebilirsiniz.
 • Kurum personellerinin eğitim ve gelişim desteğini sağlayabilirsiniz. 
 • Çalışma Bakanlığı ve SGK mevzuatlarına tam uygunluğun sağlanması ve uygulanacak yaptırımların önüne geçilmesi sağlanır.