Bize Ulaşın

Firmaların kurum stratejisinin belirli olması durumunda izlenen bir sonraki adım olup, kurumun iş stratejisine uygun bir organizasyon yapısının tasarlanmasıdır. Mevcut yapının sorgulanması, kurumu ileriye taşıyacak modelin adımlarının belirlenmesidir.

Organizasyon Planlama Hangi Aşamaları İçerir?

  • Kurumun varoluş sebebi (misyonu) gözden geçirilir.
  • Ana stratejiye uyan en iyi uygulamalar şirket kültürü harmanlanarak kısa ve orta vadeli adımlar belirlenir. 
  • Bu hedefleri gerçekleştirmek için tüm potansiyeli ortaya çıkararak organizasyon şemaları oluşturulur.
  • Uygulama için yol haritası belirlenir.

Organizasyon Planlama Neden Gereklidir?

Yapılan araştırmalar kurumların tasarlanan stratejiyi hayata geçirmedeki başarısını %10 olduğunu ve bu başarısızlığın temelinde de planlamada yapılan hatalar olduğunu söylüyor. 

Ülkemizde de genellikle firmalar stratejik yolculuğun başında değil, işler devam ederken çıkan sorunlara ya da ihtiyaçlara karşı çözümler üretmeyi tercih etmektedirler. Oysaki kurum stratejisi ve buna uygun eylem planları en başta kararlaştırılması gereken ana konulardır. Bugünden yarını planlamalı ve bu plana göre hazırlık yapmalıdır.

Organizasyon Planlama Firmalara Ne Faydalar Sağlar?

  • Kurumun varmak istediği hedeflere adım adım, planlı ilerlemesine zemin sağlar.
  • Kişilere ve kısa vadeli değişimlere bakmaksızın uygulama planı sağlar, karar alıcılar için yol haritasının bir parçasını oluşturur.
  • Çalışanları vizyon-gelecek hayalinin ulaşılabilir olduğuna ikna eder
  • Yönetimin planı ve programı hakkında ikna edici bir algı yaratır.