Bize Ulaşın

Firmaların tam zamanlı veya dönemsel seçme yerleştirme süreçlerini yöneterek personel hizmeti sunmanın yanı sıra, kullandıkları dış kaynakların bordro hizmetlerinin de profesyonel olarak yürütülmesidir.

Outsource/Dönemsel Bordrolama Hizmetinin İçeriği:

 • Esnek insan kaynağı ile personel temini,
 • Personellerin aylık düzenli olarak puantaj verilerine göre ücret bordrolarının oluşturulması,
 • İş avansları, uzun vadeli borçlar, icra kesintisi vb. personel borçlarının takip edilmesi ve kesilmesi,
 • Yıllık izinlerin takip edilmesi,
 • Otomatik BES İşlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Aylık ücret bordrolarının personellere ulaştırılması
 • Masraf merkezli maliyet tablolarının hazırlanması
 • Maaş ödemelerinin gerçekleştirilmesi
 • İşten çıkış işlemlerinin ve hesaplamalarının birlikte yapılması, gerekli belgelerin hazırlanması
 • Resmi kurumlara verilecek belgelerin yasal süresinde online olarak bildirilmesi

Outsource/Dönemsel Bordrolama Hizmeti Neden Gerekli?

Firmalar özellikle uzmanlıkları ve ana faaliyet konuları dışındaki işler ve teknolojilerin yanında, yan işlerde görev alan personellerin de outsource edilmesi ile sabit giderlerdeki maliyetlerini değişken giderlere taşıyarak EBİTTA değerlerini yükseltebilmektedirler. 

Yurtdışı bağlantılı kurumsal şirketler ise sınırlı ‘head count’ sayılarına ekleme yapamadıkları için bu tür işlerde çalışan personeli hizmet alımı şekline çevirerek head count sayı problemini çözebilmektedirler. 

Outsource/Dönemsel Bordrolama; işletmelerin ana faaliyetlerine odaklanmalarını sağlayarak, uzmanlık gerektiren işleri, insan kaynağı ile birlikte konusunda deneyimli danışman firmalardaki ekipler ile hizmet üretilmesine imkan sağlayan bir yönetim stratejisidir. İNKA olarak İş Hukuku’nun izin verdiği konu ve işlerde outsource hizmet aldığınızda tüm işlemlerin eksiksiz ve yasal olarak, firmanıza ek iş yükü gerektirmeden yürütebiliyoruz. 

Outsource Bordrolama Hizmeti Ne Faydalar Sağlar?

 • Yasal sorumluluk minimize edilir,
 • Firma ana işine odaklanır verimlilik artışı sağlanır.
 • İşyeri çalışan sayısı düşük tutulur.
 • Ana faaliyet konusu dışına çıkılmaz,
 • Konunun uzmanlarından hizmet alınır,
 • Maliyetler düşürülür.