Bize Ulaşın

"Hedefler ve yetkinliklerle yönetim" esasına dayalı, kurum kültürü destekleyici yöntemle, çalışanların birlikte hareket etmesi, üst yönetimin koyduğu hedef ve göstergelere göre yıllık planlama yapması ve bu plana dair sonuçların etkin değerlendirilmesidir. Bu sistemin iki bileşeni:

 • OKR- Objectives & Key Results- Hedeflerin tespiti ve değerlendirilmesi
 • KSA- Key Skills Assessment- Yetkinlik modelini destekleyen davranış ve becerilere göre değerlendirilmesi

Performans Yönetim Sistemi Hangi Aşamaları İçerir?

 • Kurumun stratejik hedeflerini destekleyen iş hedeflerini tüm iş birimleri ve rol sahiplerine, sorumluluk alanlarına göre dağıtarak uygulanır.
 • Ana kurum hedefleri belirlenir
 • Çalışanlara hedef koyma eğitimi verilir
 • Yıllık performans döngüsü tasarlanır
 • Pilot uygulama ile ilk yıl sonuçları gözlemlenir
 • Takip eden yıl içerisinde iyileştirmelerle süreç gerçekleştirilir
 • Yöneticilere ilgili PYS eğitimleri verilir
 • Kurumun yetkinlik modeli tasarlanır
 • Çalışanlar davranış göstergeleri ile bilinçlendirerek değerlendirilir 
 • Tüm süreç teknolojik platforma taşınarak, yazılım üzerinden sistem yönetimi sağlanır

Performans Yönetim Sistemi Neden Gereklidir?

 • Yapılan işin niteliğinin ve niceliğinin değerlendirilmesi için gereklidir.
 • Kurumsal performans gelişimi ile paralel çalışan gelişimi sağlamak için gereklidir.
 • Kültür oluşumunda değerlerin ve davranışların en az iş performansı için önemli olduğunu vurgular. 
 • Ölçmeye ve değerlendirmeye yarar, başarının teyidi ve gelişim alanlarının tespiti için gereklidir.

Performans Yönetim Sisteminin Sağladığı Faydalar:

 • Çalışanların hedefler ve kurum kültürünü destekleyici davranışsal örneklerle katkı sağladığı modelle, kurum kültürü oluşumu desteklenir. 
 • Sürecin ilerlediğini ve geliştiğini deneyimleyen çalışanların aidiyet duygusu da güçlenir.
 • Gelecek hayaline giderken kuruma yol arkadaşlığı edecek doğru yetenekler belirlenebilir.
 • Gelişim fırsatları ve destekleyici faaliyetler, kurum karlılığı ve verimliliği üzerinde ölçülebilir tasarrufları zaman içerisinde gösterecektir.