Bize Ulaşın

Devlet vatandaşların istihdamı için işverenlere birçok teşvik sunar. Bu teşviklerin büyük bir kısmı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanır. Bu teşvikler farklı kapsamlarda ve çeşitli konulardadır. SGK ve İŞKUR kurumları tarafından ayrı ayrı oluşturulan teşvik programları ile hem işletmeler nitelikli iş gücüne kavuşurken hem de bu sayede istihdam artışı sağlanır.

2023 yılında yürürlükte olan SGK Teşviklerini ayrıntılarıyla aşağıda inceleyebilirsiniz:

5510 Sayılı Kanundan Doğan Teşvik (5 Puanlık SGK İndirimi)

5510 Sayılı Kanun’un 4/A maddesi kapsamında sigortalı işçi çalıştıran işverenlere bazı prim teşvikleri mevcuttur. SGK teşviklerinden olan 5510 sayılı Kanun’un 4(a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanmaktadır. 

Daha detaylı bilgi için tıklayın.

6111 Sayılı Genç İstihdam Teşviki 

Kadın ve gençlerin istihdama katılım oranlarını arttırmak ve işverenlerin işçi açığını olabildiğince karşılamak adına yürürlüğe giren 6111 Sayılı Genç İstihdam Teşviki; mesleki ve teknik eğitimin özendirilmesine ek olarak kaliteli üretim ve yüksek performansın devreye sokulmasını hedefler.

İlk defa 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74. maddesi ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10. Madde uyarınca düzenlenen bu teşvik uzun yıllardır işverenler açısından ciddi bir destek olmaya devam ediyor.

Daha detaylı bilgi için tıklayın.

3294 Sayılı Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Sağlanan Teşvik

3294 sayılı Kanun’un Ek 5. Maddesi ve 2018/8 Sayılı Genelge uyarınca uygulanan bu SGK teşviki, Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşviktir.  26.04.2016 tarihinde başlayan bu teşvik hâlâ devam etmektedir.
Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Daha detaylı bilgi için tıklayın.

2828 Sayılı Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Çocukların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

2828 sayılı Kanun’un Ek 1. Maddesi ve 2018/7 Sayılı Genelge’ye istinaden verilen bu SGK teşviki, Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Çocukların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşviktir.

19.02.2014 tarihinde başlamış, hala da devam etmektedir.

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı, hazinece karşılanmaktadır.

Daha detaylı bilgi için tıklayın.

1487 Sayılı Engelli İstihdam Teşviki

14857 Sayılı Engelli İstihdam Teşviki, engelli vatandaşların işyerlerinde istihdam edilebilmesi için devletin işverenlere sağladığı bir teşviktir. 

14857 Sayılı Engelli İstihdam Teşviki’nde en temel amaç işverenlerin mali yüklerini hafifletmektir. Bunun yanı sıra engelli vatandaşların istihdama edilmesini ile hem kendi gelirlerini kazanması hem de topluma faydalı bireyler olması sağlanır. İş Kanunu’na göre 50 kişi ve üzerinde çalışana sahip olan işletmelerin çalışan sayılarına %3 oranla engelli işçi çalıştırması gerekir. 

Aynı il sınırları içerisinde farklı konumlarda birden fazla iş yeri bulunan işverenlerin ise engelli işçi çalıştırma zorunluluğu toplam işçi sayısı baz alınarak hesaplanır.

Daha detaylı bilgi için tıklayın.