14857 Sayılı Engelli İstihdam Teşviki, engelli vatandaşların işyerlerinde istihdam edilebilmesi için devletin işverenlere sağladığı bir teşviktir. 

14857 Sayılı Engelli İstihdam Teşviki’nde en temel amaç işverenlerin mali yüklerini hafifletmektir. Bunun yanı sıra engelli vatandaşların istihdama edilmesini ile hem kendi gelirlerini kazanması hem de topluma faydalı bireyler olması sağlanır. İş Kanunu’na göre 50 kişi ve üzerinde çalışana sahip olan işletmelerin çalışan sayılarına %3 oranla engelli işçi çalıştırması gerekir. 

Aynı il sınırları içerisinde farklı konumlarda birden fazla iş yeri bulunan işverenlerin ise engelli işçi çalıştırma zorunluluğu toplam işçi sayısı baz alınarak hesaplanır.

1487 Sayılı Engelli İstihdam Teşviki Şartları Nelerdir?

Devletin işverenlerin maddi olarak rahatlayabilmeleri ve daha fazla kişiyi istihdam edebilmeleri için sunduğu her teşvik ve indirimin belirli şartları vardır.
Bu kapsamda 1487 Sayılı Engelli İstihdam Teşvikinin de belirli şartları bulunur. Söz konusu şartlar aşağıdaki gibidir.

 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süreler içerisinde kuruma verilmesi,
 • İşverenlerin sigorta primlerini gününde ve eksiksiz bir şekilde yatırması gerekmektedir.
 • Kayıt dışı işçi çalıştırılmamış olması

 

1487 Sayılı Engelli İstihdam Teşvikinden Kimler Yararlanamaz?

1487 Sayılı Engelli İstihdam Teşvikinden yararlanamayan işçi ve işverenler bulunur. 

1487 Sayılı Engelli İstihdam Teşvikinden yararlanamayan işçiler;

 • Öğrenci, çırak, aday çıraklar,
 • Yurt dışında çalışan sigortalılar,
 • SGDP’ye tabi şekilde çalışan sigortalılar,
 • Su altı ve yer altı işyerlerinde çalışan kişiler şeklindedir.

 

1487 Sayılı Engelli İstihdam Teşvikinden yararlanamayan işverenler;

 • Kamu işletmeleri

 

1487 Sayılı Engelli İstihdam Teşvikinden Nasıl Yararlanılır?

 • 1487 Sayılı Engelli İstihdam Teşvikinin gerekli şartlarının sağlanması halinde devletin işletmeler için sunduğu istihdam teşvikinden faydalanılabilir. 
 • İşletmenin çalışan personel sayısının %3 kadar engelli personel çalıştırabileceği gibi bu oranın üzerinde de engelli personel çalıştırılabilir.
   
Bize Ulaşın