2828 sayılı Kanun’un Ek 1. Maddesi ve 2018/7 Sayılı Genelge’ye istinaden verilen bu SGK teşviki, Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Çocukların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşviktir.

19.02.2014 tarihinde başlayan bu teşvik hâlâ devam etmektedir.

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı, hazinece karşılanmaktadır.

Sigortalı Yönünden Teşvikten Yararlanma Şartları

  • 19.02.2014 tarihinden sonra işe alınmış olmak
  • 2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin birinci fıkrasının kapsamında olup istihdam hakkından henüz yararlanmamış olanlar, istihdam hakkından yararlanmış ancak memuriyet ile ilişiği kesilenler, devlet memuru olma şartlarını taşımamaları sebebiyle kamu kurumlarında istihdamı sağlanamayan hak sahibi olmak,

 

İşveren Yönünden Teşvikten Yararlanma Şartları

  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süreler içerisinde kuruma verilmesi,
  • Prim, gecikme zammı, gecikme cezası ve idari para cezasından kaynaklanın borcun bulunmaması, 
  • Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,
  • Kayıt dışı işçi çalıştırılmamış olması,

 

2828 Teşvikinden Faydalanma Süreleri

Teşvikten yararlanma süresi 5 yıldır.

Bize Ulaşın