3294 sayılı Kanun’un Ek 5. Maddesi ve 2018/8 Sayılı Genelge uyarınca uygulanan bu SGK teşviki, Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşviktir.
26.04.2016 tarihinde başlayan bu teşvik hâlâ devam etmektedir.
Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Sigortalı Yönünden Teşvikten Yararlanma Şartları

  • 26.04.2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmak
  • İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunmak,
  • İşkur ‘a kayıtlı işsiz olmak
  • 5510 sayılı Kanun’un 60. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olmak

 

İşveren Yönünden Teşvikten Yararlanma Şartları

  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süreler içerisinde kuruma verilmesi,
  • Prim, gecikme zammı, gecikme cezası ve idari para cezasından kaynaklanın borcun bulunmaması, 
  • Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,
  • Kayıt dışı işçi çalıştırılmamış olması,
  • Sigortalının işe alındığı yıldan önceki takvim yılında Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması

 

3294 Teşvikinden Faydalanma Süreleri

Teşvikten yararlanma süresi 12 aydır.

Bize Ulaşın