5510 Sayılı Kanun’un 4/a maddesi kapsamında sigortalı işçi çalıştıran işverenlere bazı prim teşvikleri mevcuttur. SGK teşviklerinden olan 5510 sayılı Kanun’un 4(a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanmaktadır.

İşverenlerin Bu Teşvikten Yararlanabilmesi için;

  • Aylık prim ve hizmet belgeleri (APHB) yasal süresi içinde verilmelidir.
  • Kayıt dışı sigortalı istihdam edilmemelidir.
  • Prim Borçlarının bulunmaması gerekmektedir. (Yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borçlar uygulamayı etkilenmemektedir.)
  • Prim borçları iş yeri bazında değerlendirileceğinden, aynı işverenin borcu olmayan diğer iş yerlerinden dolayı teşvikten yararlanılabilecektir.
  • İhale konusu işler kapsama girmemektedir. 
     
Bize Ulaşın