Bize Ulaşın

Firmaların iş kanunundaki asıl işveren sıfatları gereği, alt işveren çalıştırsalar dahi çalışanlarla ilgili oluşabilecek tüm risklerden müteselsilen (zincirleme olarak) sorumlu olduğu için, alt işverenlerin süreçlerini eksiksiz, yasalara uygun şekilde aylık olarak kontrol edilmesi ve asıl işveren firmalara raporlanmasını kapsamaktadır.

Taşeron Denetim Hizmeti İçerikleri:

 • (Bordro ve) Özlük evraklarının kontrolü,
 • Personel işe giriş / işten çıkış evraklarının kontrolü,
 • Personel AGI formlarının kontrolü,
 • Engelli personelin indirim evraklarının kontrolü,
 • Yasal parametrelerin kontrolü,
 • Puantaj verilerine göre aylık düzenli hesaplanan ücret bordrolarının kontrolü,
 • Çalışanlara yapılan ayni veya nakdi ödemelerin yasal kontrolü,
 • İşten ayrılan çalışanların hesaplanması gerekli ücret ve tazminatların hesaplamalarının kontrolü,
 • Yıllık izin formlarının kontrolü,
 • Yıllık izin takip sistemlerinde uygulama kontrolü,
 • Personel işe giriş/işten çıkış işlemlerinin yasal olarak uygun yapılıp yapılmadığı kontrolü,
 • Resmî kurumlara verilmesi gereken bildirge/beyanname kontrolü,
 • SGK sisteminde personelin vizite onay sürecinin kontrolü

Taşeron Denetimi Hizmeti Neden Gereklidir?

Çoklu alt taşeron çalıştıran büyük bir firmaysanız ana işveren olarak yükümlü olduğunuz konulardan ceza almamanız adına, tüm özlük ve bordro süreçlerinin doğru ve yasal olarak yürütülmesi gerekmektedir. Bu denetim ile alt taşeronlarınızın bordro ve özlük süreçlerini denetleyebilir ve gerekirse bazı düzenlemelere tabi tutabilirsiniz. 

Taşeron Denetim Hizmeti Firmaya Ne Faydalar Sağlar?

 • Alt taşeronu olan firmaların mevzuata uygun süreçlerle, ceza almadan çok sıkı kontrol edilmesi, gerektiğinde düzenlemelere de tabi tutulması. 
 • Ana işverenin olası cezalardan kurtulması
 • Firmanın gelecek denetim öncesi ön denetim gerçekleştirerek hazır hale gelmesi.