BİLGİLENDİRME !

14 Aralık 2017 Milli İstihdam Şurasında Açıklanan Yeni Teşvikler

Yaptığımız araştırmalar neticesinde;

1. Günlük 3,33 TL olan Asgari Ücret Desteğinin sonlanıp
sonlanmayacağı henüz belli olmamış olup, devamı yönünde bir
karar verileceği düşünülmektedir.

2. 6111 sayılı teşvik 31.12.2020 tarihine kadar devem edecektir.

3. İşbaşı eğitim programı ve devamında kullanılan 6645 sayılı teşvik
2018 yılında da devam edecektir. İşbaşı eğitim programlarının
süresi diğer sektörlerde 3 ay olarak devam ederken, İmalat ve
Bilişim sektörlerinde bu süre 6 aya çıkarılmıştır.

4. 687 ve 1687 sayılı teşvik sonu erse de aynı şartlarda teşvik 2018
yılında da devam edecektir. Yeni çıkarılacak Kanun – KHK –
Bakanlar Kurulu vb. düzenleme ile ya 687-1687 sayılı KHK’ların
yürürlük tarihi uzatılacak ya da yeni bir kanun numarası ile teşviğin
devamı sağlanacaktır. Diğer sektörlerde 2017 yılında olduğu gibi
asgari ücret üzerinden devam ederken, bilişim ve imalat
sektörlerinde 4.740 TL’ye kadar sigortalının brüt ücreti üzerinden
sigorta ve vergi teşviki kullandırılacaktır. Bu hususta yasal
düzenleme henüz yapılmamıştır.

5. I ve II sayılı listelerde yer alan illere ilişkin bölgesel teşvik (%6’lık)
31.12.2017 tarihinde bitecektir. Ancak bu teşviğin de çıkarılacak
yeni bir yasal düzenleme ile 2018 yılında devam edeceği
kanaatindeyiz.

6. Üç ve daha az çalışanı olan, İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve
ustalık belgesi olan iş yerlerinin, 2018’de mevcut çalışan sayılarına
ek olarak istihdam ettikleri 18 – 25 yaş grubundaki gençlerin
maaşları, sosyal güvenlik primleri ve vergileri, bir ay işveren, bir
ay devlet tarafından ödenecektir.

7. 2018 yılında yeni uygulanmaya başlanacak olan teşvikle, 18 – 25
yaş arası gençler, kadınlar ve engelli bireyler teşvikten 18 ay
yararlanabilme imkânı sunulacak. Bu teşviğin, 687-1687
kapsamına ilave edilip edilmeyeceği ya da yeni bir kanun numarası
altında düzenlenip düzenlenmeyeceği henüz net değildir. Yasal
düzenleme beklenmektedir.

Yukarıda belirtilen teşvikler hakkında yayınlanacak tebliğ ve
genelgeler doğrultusunda, siz değerli müşterilerimizin azami
olarak teşviklerden yararlandırılması konusundaki hizmetlerimiz ve
bilgilendirmelerimiz devam edecektir.

info@inkaik.com

Haberler