iNKA Çalışan Adayı Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum.

Kişisel verilerimin;

  • Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
  • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, 
  • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, 
  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
  • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
  • İş ve Denetim Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Denetimi, 
  • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, 
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, 
  • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, amaçları doğrultusunda yurtiçinde ve/veya yurtdışında yukarıda sayılan kişilere aktarılmasına açık rızam vardır.