Kadın ve gençlerin istihdama katılım oranlarını arttırmak ve işverenlerin işçi açığını olabildiğince karşılamak adına yürürlüğe giren 6111 Sayılı Genç İstihdam Teşviki; mesleki ve teknik eğitimin özendirilmesine ek olarak kaliteli üretim ve yüksek performansın devreye sokulmasını hedefler.
İlk defa 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74. maddesi ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10. Madde uyarınca düzenlenen bu teşvik uzun yıllardır işverenler açısından ciddi bir destek olmaya devam ediyor.

6111 Sayılı Genç İstihdam Teşviki Yararlanma Şartları

6111 Sayılı Genç İstihdam Teşviki kapsamında işçi çalıştırmak veya bir işe başlamak isteyen kişilerin belirli koşulları yerine getirmesi beklenir. Bu kapsamda teşvikten yararlanma şartlarını işveren yönünden ve işçi yönünden ikiye ayırmak mümkün olur.

İşveren Yönünden Teşvikten Yararlanma Şartları

 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasa süreler içerisinde kuruma verilmesi,
 • Sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmesi,
 • Kayıt dışı işçi çalıştırılmamış olması,
 • Prim borçlarının yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması,
 • Prim, gecikme zammı, gecikme cezası ve idari para cezasından kaynaklanın borcun bulunmaması,
 • İşe alınacak olan sigortalının çalıştırılması esnasında önceki 6 ay boyunca çalıştırılan işçi
 • sayısının ortalamasına ek olarak çalıştırılacak olması gerekir.

 

Sigortalı Yönünden Teşvikten Yararlanma Şartları

 • 1/03/2011 ila 31/12/2023 tarihleri arasında işe alınmış olmalı,
 • 18 yaşından büyük olmalı (Erkekler için 29 yaşın aşılmamış olması gerekir),
 • İşe başlangıç tarihinden önceki 6 ayda işsiz olması gerekir.

Sigortalı ve işverenlerin yukarıdaki koşulları sağlaması durumunda 6111 Sayılı Genç İstihdam Teşvikinden yararlanılabilir.

6111 Sayılı Genç İstihdam Teşvikinden Faydalanma Süreleri

6111 Sayılı Genç İstihdam Teşviki kapsamında faydalanacağınız süreler kanunda açıkça belirlenmiştir. Bu nedenle sigortalının nitelikleri faydalanma süreleri üzerinde ciddi rol oynar.

Sigortalı işe girdiği tarihte 18-29 yaş arası erkek veya 18 yaşından büyük kadınsa;

 • Mesleki yeterlilik belgesi varsa 48 ay
 • Mesleki ve teknik eğitim sınan ortaöğretim veya yüksek öğretim kurumlarından mezunsa ya da İŞKUR tarafından düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmişse 36 ay
 • Yukarıdaki şartları karşılamıyorsa 24 ay faydalanabilir.

 

Sigortalı işe giriş tarihinde 29 yaşından büyük erkekse;

 • Mesleki yeterlilik belgesi varsa veya işgücü yetiştirme kursunu tamamlamışsa 24 ay faydalanabilir.
 • 1 ve 2. Maddedeki koşulları sağlıyor ve İŞKUR tarafından işe alınıyorsa sigortalı 6 ay ilave süre kazanır.
 • Herhangi bir belgesi olmayan 18 yaşından büyük çalışanlar için İŞKUR kaydı bulunuyorsa 6 ay ilave süre kazanılır.

 

6111 Sayılı Genç İstihdam Teşvikinden Yararlanma Miktarı

Kural olarak 2023 yılında son kez uygulanacak olan bu teşvik kapsamında ödenecek olan tutarların ne kadar olacağı yukarıdaki oranlar nispetinde hesaplanır. Bu hesaplama için bizimle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir ve ücretsiz teşvik analizi yaptırabilirsiniz.

6111 Sayılı Genç İstihdam Teşvikinden Yararlanırken Dikkat Edilecek Hususlar

6111 Sayılı Genç İstihdam Teşviki kapsamında destek aldığınızda aşağıdaki hususları dikkate almanız gerekir. Aksi takdirde destekten faydalanamama durumları ile karşılaşmanız muhtemeldir.

 • Hesaplama sonunda küsuratlı sonuçlar yukarıya doğru yuvarlanır.
 • Son 6 ayda çalıştırılan işçi ortalaması belirlenirken işçi çalıştırılmayan aylar ortalamaya dahil edilmez.
 • Yeni işyerleri için ortalama 0 kabul edilir.
 • Aynı ay içerisinde giriş çıkışı yapılan çalışan ortalama hesabında 1 olarak sayılır.
   
Bize Ulaşın